Charakteristika programu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Charakteristika programu

Ve Společném prostředí pořizujeme údaje společné pro všechny další moduly.

Datová struktura Společného prostředí je provázána zejména s modulem Evidence. Dále se zde připravují podklady pro Rozvrh. Také ostatní moduly navazují na data Společného prostředí nebo dále na data Evidence či Rozvrhu.

Většinu činností ve Společném prostředí provádíme prostřednictvím nabídky Datové soubory. Nejdříve zadáváme základní společné údaje (vyučovací předměty, třídy, vyučující) a základní údaje pro rozvrh (místnosti, jejich vhodnost pro výuku, dělení na skupiny včetně určení disjunktnosti apod.). Další podklady pro rozvrh zadáváme v části Příprava učebních plánů. Jedná se o učební plány studijních oborů - zaměření, jejich vazbu na konkrétní třídy a úvazky z pohledu tříd, učitelů, předmětů v “lístečkové podobě”. Také Práce v okně úvazků umožňuje přehledné prohlížení, zadávání a editaci úvazků.

Tiskové výstupy dat úvazků jsou soustředěny do nabídky Sestavy.

Nabídka Správce obsahuje procedury globálního charakteru (např. kontrolní utility, přechod na nový školní rok, zápis předmětů studentům, změny týdenních cyklů, mazání obsahu souborů atd.).