Úvod

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prostředí modulu Evidence a Rozvrh, tvorba úvazků >

Úvod

Před zahájením práce doporučujeme přečíst kapitoly Společné prostředí a Příprava úvazků pro nový školní rok v příručce. Před zápisem úvazků navíc kapitolu Rozvrh.

Pro úvodní seznámení s programem dále doporučujeme videoučebnici Společné prostředí - úvazky (cca 30 min ozvučených videosekvencí na CD).