HISTORIE()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

HISTORIE()

viz také

HISTORIE(expC,cSkolRok,cObdobi)

parametry:

expC může nabývat hodnot:
TRIDA-NAZ (název třídy), TRIDA-RIM (zkratka třídy římsky - např. IV.A), TRIDA-VIC (zkratka třídy - víceleté gymnázium např. sekunda B), TRIDA-SLO (zkratka třídy slovy - první A), TRIDA-ZKR (zkratka třídy)
C_TR_VYK (katalogové číslo), ROCNIK (ročník), STUD_DELKA (délka studia)
ABSOLV_LET (počet absolv. let docházky), ZAMERENI (obor studia)
VZDEL_PROG (vzdělávací program), DRUH_STUD (druh studia), FORMA_STUD (forma studia), SPECIALNI (dle druhu postižení), IZO
OBORZUS (obor ZUŠ), STUPENZUS (stupeň ZUŠ)
TRIDNI-TPJ, TRIDNI-JP(třídní učitel)
PREDSEDA-TPJ, PREDSEDA-JP (předseda zkušební komise)
cSkolRok - školní rok

cObdobi - období (pololetí) - 1,2,A,M,Y  (absolutorium, maturita, závěrečná zkouška)

popis:

Funkce vrací údaj z historie žáka (dle záložky historie v kartě žáka).

příklady:

HISTORIE([TRIDNI],[2010/11],[1]) vrací třídního učitele v 1. pol. roku 2010/11

Viz také

Historie tříd()

HistoriePodrob()

HistZaka()

PohybVeTride()

PohybZaka()

StavVeTride() VratHistUdaj()

ZakVeTride()
Z_Maturit()