Z_Maturit()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

Z_Maturit()

viz také

Z_Maturit(cCharakt,cItk,cSkolniRok,cObdobi,cPredmet,cTJP)

 

parametry:

cCharakt - může nabývat hodnot PREDSEDA, MISTOPREDSEDA, TRIDNI, ZKOUSEJICI, PRISEDICI

cItk - interní kód žáka

cSkolniRok - školní rok

cObdobi - může nabývat hodnot M (maturita), Y (závěrečná zkouška), A (absolutorium)
cPredmet - čtyřznaková zkratka předmětu nebo dvouznakový kód předmětu
cTJP - může nabývat hodnot TPJ (titul+příjmení+jméno), JP (jméno+příjmení) apod.

popis:

Funkce vrací údaj z modulu Maturity.

příklad:

z_Maturit("ZKOUS",zaci.intern_kod,m.akt_rok,"M","CJL ","TJP") vrací zkoušejícího v předmětu CJL

Viz také:

Historie()