Z_Matriky()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

Z_Matriky()

viz také

Z_Matriky(cCharakt,dDatum,[cReturnChar],[kod_pred])

 

parametry:

cCharakt - definuje sledovaný údaj z matriky:

 

PSPO převažující stupeň poskytovaných podpůrných opatření (primárně z doporučení, případně 1. st. přiznaný školou)

PSPO_SK školou přiznaný 1.stupeň poskytovaných podpůrných opatření

PSPO_DP převažující stupeň poskytovaných podpůrných opatření z doporučení

PRODL_DV prodloužená délka vzdělávání

UPR_VYST úprava očekávaných výstupů vzdělávání

ID_ZNEV identifikátor znevýhodnění

DAT_VYD datum vydání

DAT_ZAH datum návrhu poskytování PO od

DAT_UKON datum návrhu poskytování PO do

 

DOCH_IVZ (individuální vzdělávání)

DOCH_HMP (vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením)

NADANY_ZAK (mimořádně nadaný žák)

IND_VZDEL (individuální vzdělávací plán)

POSTIZEN (druh zdravotního postižení)

ZVYS_VYDAJ (požadavek na zvýšené výdaje)

ZNEVYH_SOC (sociální znevýhodnění)

ZNEVYH_ZDR (zdravotní znevýhodnění)

VZDEL_PROG (vzdělávací program)

DOCH_ZAHR1 (plnění PŠD podle § 38 odst. 1, písm. a) ŠZ)

DOCH_ZAHR2 (plnění PŠD podle § 38 odst. 1, písm. b) ŠZ)

DOCH_ZAHR3 (plnění PŠD podle § 38 odst. 1, písm. c) ŠZ)

DOCH_IVY (individuální výuka v zahraničí podle § 38 odst. 2 ŠZ)

DOCH_IZD (plnění PŠD podle § 50 odst.3 - zdravotní stav)

UZN_VZDEL (uznané předchozí dosažené vzdělání)

UZN_MATZK (uznané maturitní zkoušky)

UZN_ABSZK (uznané zkoušky absolutoria)

UVOL (poznámka k uvolnění)

NEHOD (poznámka k nehodnocení)

CISLO_VYSV (číslo vysvědčení o závěrečné zkoušce u maturitního oboru, resp. číslo maturitního vysvědčení žáků konzervatoře)

UCITELHO   (vyučující hlavního oboru, výtvarný vedoucí oboru)

UCITELODD (vedoucí oddělení)

AP_VEDOUCI (vedoucí absolventské práce)

AP_OPONENT (oponent absolventské práce)

AP_TEMA    (téma absolventské práce)

AP_OVERVP  (ověření virtuální či jiné prezentace)

AP_OVERPD  (ověření praktických dovedností)

AV_OBSAH   (obsah absolventského výkonu)

AV_FORMA   (forma absolventského výkonu)

AV_DATUM   (datum absolventského výkonu)

PZ_OBSAH   (obsah praktické zkoušky)

PZ_FORMA   (forma praktické zkoušky)

PZ_DATUM   (datum praktické zkoušky)
MP_VEDOUCI (vedoucí maturitní práce)

MP_OPONENT (oponent maturitní práce)

MP_TEMA    (téma maturitní práce)

PX_OBSAH  (obsah praktické zkoušky - součásti maturitní či závěrečné zkoušky)

CHAR_HO2 (charakteristika vzdělávání ve druhém hlavním oboru - ročník)

ZKR_HO2 (druhý hlavní obor - zkratka)

DATUM1_HO2 (datum zahájení vzdělávání ve druhém hlavním oboru)

DATUM2_HO2 (datum ukončení vzdělávání ve druhém hlavním oboru)

UCITELHO2   (vyučující druhého hlavního oboru)

AV_OBSAH2   (obsah absolventského výkonu - druhý hlavní obor)

AV_FORMA2  (forma absolventského výkonu - druhý hlavní obor)

AV_DATUM2   (datum absolventského výkonu - druhý hlavní obor)

 

VZP_RC (rodné číslo přidělené pro potřeby VZP)

FORIN_NUM (cizozem. poj. - č.p.)

FORIN_ID  (cizozem. poj. - číslo pojištění)

FORIN_NAM (cizozem. poj. - název)

FORIN_CIT (cizozem. poj. - obec)

FORIN_PNU (cizozem. poj. - psč (postcode))

FORIN_CNT (cizozem. poj. - stát)

FORIN_STR (cizozem. poj. - ulice)

PENS_TYP  (důchod druh)

PENS_TAK  (důchod pobírán od)

STAT_STA  (rodinný stav)

BIRTH_NAM (rodné příjmení)

NAME_ONA  (všechna další předchozí příjmení)

 

dDatum - datum, k němuž je údaj sledován; u maturitních a ročníkových prací M nebo 1,2,3,4

cReturnChar - specifikace, co má být vráceno (POPISZKR, POPIS)
kod_pred - u maturitních a ročníkových prací kód předmětu (je-li prací v příslušném období více).

popis:

Funkce vrací specifické údaje žáka ze záložky Matrika k datu dDatum.

příklad:

Z_matriky("postizen") vrací řetězec postižení žáka k aktuálnímu datu.

Z_matriky("zvys_vydaj",{01.01.2010}) vrací údaj o požadavku na zvýšené výdaje k datu 01.01.2010.

Z_matriky("IND_VZDEL") vrací logickou hodnotu, zda má žák k aktuálnímu datu individuální vzdělávací plán

Z_matriky("MP_TEMA",”M”) vrací téma maturitní práce.

IIF(Z_matriky("PSPO_SK"), "A","N")  vrací písmeno A, pokud žák má školou přiznaný 1. stupeň postižení. Pokud ne, vrací písmeno N.

Viz také:

Historie()

Z_CisMatr()