ZakonZast()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

ZakonZast()

ZakonZast(cnPoradi,cUdaj,cSpec,lJineTrvale,lOdstranCislo)

parametry:

 

cnPoradi - nepovinný údaj. Může obsahovat texty "O" nebo "M", pak jsou vypisovány údaje o otci či matce (přesněji první osobu dle priority s pohlavím M, resp. Z), čísla 1 - 9, pak se vypisují zákonní zástupci dle pořadí na kartě žáka, záložka Rodiče. V obou těchto případech je ignorován věk, vypisují se tedy i u žáků nad 18 let. Čísla 11 - 19, pak se vypisují zákonní zástupci dle pořadí na kartě žáka, ale je akceptován věk 18 let dle PUBLIC.INI.

cUdaj - obsahuje jeden z textů: POHLAVI, PR_JM, PSC, TB-PSC, KA-PSC, TB-ROW, KA-ROW, ADRESA, ULICE, OBEC, ZAMESTNANI, TELEFON, E-MAIL, VZTAH, DAT_SCHRAN.

cSpec - je-li první parametr PR_JM, tento parametr specifikuje, v jakém formátu bude výstup - přípustné hodnoty pro cSpec jsou TPJ,TJP,PJ (T - titul, P - příjmení, J - jméno). Je-li pak parametr lJineTrvale .T.,  bude údaj z trvalé adresy vrácen pouze tehdy, když se trvalé bydliště liší od kontaktní adresy. Je-li lOdstranCislo .T. bude z místa oříznuto číslo zprava.

popis:

Funkce vrací údaje zákonného zástupce. Není-li parametr cUdaj uveden, vrací funkce řetěz rodič, sám sobě atd.

Chování funkce je ovlivněno parametrem ZakonZast-18let v PUBLIC.INI.

 

příklad:

ZakonZast([PSC])

ZakonZast([PR_JM],[TPJ])

ZakonZast([PR_JM],[TPJ],3)  - speciální volání, poslední parametr určuje pád

empty(ZakonZast([DAT_SCHRAN])) - nemá datovou schránku