základní definice PUBLIC.INI

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Přizpůsobení programu >

základní definice PUBLIC.INI

viz také

Od verze 15/16 byla značná část nastavení přenesena ze souboru BAKALARI.INI do nastavení v PUBLIC.INI. Tato nastavení lze měnit v modulu Evidence, nabídka Správce, Modifikace INI souborů, základní definice - PUBLIC.INI.

 

Sekce EVID

ColorScheme - Barevné schéma pro některé obrazovky, doporučená hodnota 1.
Příklad: ColorScheme=1

ButtonsPictures - Standardní tlačítka v programu mohu mít dvojí podobu - s textem (hodnota .F.) nebo obrázkem (hodnota .T.), doporučená hodnota .T.
Příklad: ButtonsPictures=.T.

ToolTipText - Určuje, zda bude standardně v  dialogu výběru více objektů (s rozsvěcováním)zapnuto tlačítko zobrazovat informační okénka (texty na žlutém pozadí)
Příklad: ToolTipText=.T.

ColorButtons - Určuje, zda bude standardně v  dialogu výběru více objektů (s rozsvěcováním)zapnuto tlačítko zvýraznit vybrané položky barevně
Příklad: ColorButtons=.T.

FotoSize - Velikost fotografie při zápisu známek (možno zadat zhruba v rozmezí 3-6)
Příklad: FotoSize=4

FotoAspect - Poměr velikostí stran fotografie - šířka/výška (zadáme skutečný poměr pixelů tak, jak máme soubory s fotografiemi.
Příklad: FotoAspect=3:4

ODBC - Obsahuje název ODBC driveru (viz nabídka Start, Programy, Nástroje pro správu, Datové zdroje ODBC), který využívá MS Word (2000 a starší) na hromadnou korespondenci s DBF soubory.
Příklad: ODBC=dBase, ODBC=Soubory FoxPro - Word

WordVersion - Verze programu Word, která je preferována (je-li instalováno více verzí). Možné hodnoty 6,8, 0 (automatické).
Příklad: WordVersion=0

WordXPcodepage - Kódová stránka, v níž jsou generována data vstupující do MS Wordu (verze XP a vyšší).
Příklad: WordXPcodepage=852, WordXPcodepage=1250

WordXPType - Typ tabulky generované při hromadné korespondenci (CSV nebo DBF).

Příklad: WordXPType=DBF

Vychovna - Může nabývat dvou hodnot - doporučená Memo nebo Char. Možnost Char je jakási pojistka při problémech s napojením tabulky (pomocí ODBC), která obsahuje Memo položky.
Příklad: Vychovna=Memo

ProdlevaVyhodnoceniProspechu - Přednastavená hodnota časové prodlevy u každého žáka při vyhodnocení prospěchu. Při vlastním hodnocení lze změnit. Chceme-li při vyhodnocování prospěchu (nabídka Data, Vyhodnocení prospěchu) sledovat, jaké mají žáci hodnocení, zadáme nenulovou hodnotu např. 0.5.
Příklad: ProdlevaVyhodnoceniProspechu=0.1

InkeyInterval - Interval, po který program čeká na stisk klávesy (např. při hledání v okně procházet či v dialogu pro hledání)
Příklad: InkeyInterval=0.5

CiselnikOboru - Označení sloupců tabulky oborů studia, až čtyři texty oddělené čárkou. Viz Definice číselníků pro položku ZAMERENI v nabídce Data.
Příklad: CiselnikOboru=kód oboru,název oboru,starý kód,zkrácené označení

NazvyPredmetu - Označení sloupců předmětů (alternativních názvů), až tři texty oddělené čárkou. Viz Předměty ve Společném prostředí.
Příklad: NazvyPredmetu=maturitní,zkrácený (jazyky),druhý pád

OpravZk-poznamka - Titulek okénka poznámky v dialogu opravných zkoušek.

OpravZk-otazky - Titulek okénka otázky v dialogu opravných zkoušek.

MesicUzaverkyOprZk1pol, MesicUzaverkyOprZk2pol

       Prodloužení termínu zápisu opravných zkoušek.

BilingvniTridy - Zpřístupnění tlačítka zkoušku vykonal v jazyce (bilingvní třídy)= v dialogu zápisu klasifikace závěrečných zkoušek.

Příklad (pro anglický a italský jazyk)

BilingvniTridy=AI

EnableLogout - V nabídce Správce, Správa uživatelů bude možnost “násilně” vypojit ostatní uživatele ze systému Bakaláři (z důvodu potřeby údržby).
Příklad: EnableLogout=.T.

BkGetExpr - Je-li .T., je pro tvorbu výrazů (v sestavách a podobně) využíván editor systému Bakaláři. V opačném případě je využíván editor jazyka FoxPro.

GenerovaniEvZnaku - Způsob generování evidenčního znaku na vysvědčení o získání základního (základů) vzdělání.

ZakonZast-18let - Ovlivňuje výstup funkce ZakonZast().

0=plně uživatelské
1=respektování v sestavách
2=automatické nahrazení položky je_Zz

FormatData - Ovlivňuje výstup funkce cdatum().

D. M.YYYY
DD.MM.YYYY
DD. MM. YYYY

Uvazky1pololeti - datum platnosti úvazků, které mají být využívány koncem 1. pololetí při zápisu známek dle úvazků a zápisu průběžné klasifikace. Na VOŠ úvazky pro 2. pololetí již od 16. ledna, nicméně pro zápis klasifikace se mají brát úvazky platné k 15. lednu).

15.01.YYYY

SlozitostHesla - Požadovaná složitost hesla učitelů.

SlozitostHesla=0  (žádná podmínka)
SlozitostHesla=1  (aspoň 6 znaků)
SlozitostHesla=2  (aspoň 8 znaků, z toho aspoň jedna číslice a aspoň jedno písmeno)
SlozitostHesla=3  (navíc aspoň jedno malé a jedno velké písmeno)

Sekce Calendar

Parametry pro kalendář svátků a narozenin v nabídce Nástroj.

AutoShow - Yes (při spuštění Evidence se kalendář automaticky vyvolá), No (kalendář se bude volat z nabídky Nástroj)

WhatDay - Který den se kalendář automaticky spustí při nastavení AutoShow=.T., 1=pondělí, 2=úterý, All -vždy
Příklad: WhatDay=All

DefaultRange - Přednastavený časový interval - 1 (tento den), 2 (tento týden či jiný počet dní - viz NextDays), 3 (jubilea)
Příklad: DefaultRange=1

NextDays - Počet dní pro možnost DefaultRange=2
Příklad: NextDays=7

Jubilea - Jaké násobky let budou pokládány za jubilea (u zaměstnanců)
Příklad: Jubilea=10

Sekce MainWindow .....x.....

Pro každé rozlišení zvláštní sekce.

DialogFontSize - Předvolená velikost fontu pro dialogy - viz. Ovládací panel.
Příklad: DialogFontSize=8

MainWindowState - Normal (normální základní okno), Maximize (maximalizované základní okno).
Příklad: MainWindowState=Maximize

MainWindowFontSize - Velikost fontu pro základní okno.
Příklad: MainWindowFontSize=8

MainWindowFontName - Font pro základní okno (doporučeno neproporcionální písmo).
Příklad: MainWindowFontName=Courier New

MainWindowFontBold - Tučnost fontu pro základní okno.
Příklad: MainWindowFontBold=.T.

MainWindowTop, MainWindowLeft, MainWindowHeight, MainWindowWidth - Souřadnice levého rohu, výška a šířka  základního okna.
Příklad: MainWindowTop=0, MainWindowLeft=0, MainWindowHeight=400

MainWindowCenter - Určuje, zda bude základní okno centrováno.
Příklad: MainWindowCenter=.T.

MainWindowAutoSize - Určuje, zda bude velikost základního okna určena automaticky, aby naplnilo obrazovku.
Příklad: MainWindowAutoSize=.T.

 

Viz také:

Modifikace souboru SETUP

Parametry systému BAKALÁŘI

Soubor ALIAS.INI

definice pro jiný sw BAKALARI.INI