Ovládací panel - nabídka Prostředí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Ovládací panel - nabídka Prostředí

Na ovládacím panelu nalezneme několik standardních prvků, odpovídající položky nalezneme rovněž v nabídce Prostředí.

Nastavení velikosti fontu pro dialogy

Default hodnotu lze pozměnit v nastavení v PUBLIC.INI

Rozbalovací tlačítko aktuální tabulka

V Evidenci - žáci, učitelé, v Knihovně - knihy, výpůjčky, rezervace atd.
Volíme aktuální tabulku pro práci. Tlačítko se automaticky přepíná rovněž při otevření karty (žáka, zaměstnance atd.).

filtr - výběr podmnožiny záznamů

Definujeme podmínku, která vymezí množinu aktuálních vět souboru. Dokud nebude zvoleno odstranění filtru, budou ve všech operacích vystupovat pouze záznamy, které splňují podmínku filtru. Standardní filtry lze definovat v souboru SETUP.

index - řazení záznamů

Záznamy být řazeny dle libovolné položky či výrazu. Standardní řazení lze definovat v souboru SETUP. V PUBLIC.INI je definováno default řazení - které je nastaveno při vstupu do aplikace.

odstraň filtr, index

Návrat k celé tabulce a standardnímu řazení.

přepínač režimu aktuální věty - všechny věty včetně zrušených

Při zrušení záznamu dochází (ve většině aplikací) pouze k jeho označení, věta zůstává v tabulce, není pouze “vidět”. Nastavíme-li se do režimu všechny věty, budou přístupné i označené věty. Fyzicky lze věty vypustit z tabulky v nabídce Správce. Přepínač oceníte zejména při zrušení záznamu omylem (samozřejmě pouze dokud nebylo provedeno fyzické rušení), větu lze po nastavení přepínače do polohy všechny věty a vyhledání obnovit, t.j. odstranit příznak zrušení.

V nabídce Prostředí modulu Evidence

klasifikace včetně opakovaných ročníků - přepínač, který určuje, zda při zobrazení klasifikace a tisku přehledů prospěchu za celé studium budou uvedeny všechny údaje včetně ročníků, které žák opakoval. Předvolba parametru se nastavuje v části Parametry systému BAKALÁŘI.

aktuální soubor žáků - pro práci lze volit jinou tabulku žáků, než je právě aktuální stav. Nejčastěji se používá pro práci s absolventy nebo při práci s daty na disketě (nejsou-li počítače propojeny v síti).