Práce v kartě

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Práce v kartě

Pohyb v obrazovce - myš, Tab, Shift+Tab, Enter, šipky, horké klávesy.

Přechod  na záznam:

další - PgDn

předchozí PgUp

poslední Ctrl+PgDn

první Ctrl+PgUp

Číselníky

Vyvolání číselníku pro položku Cltr+M nebo pravé tlačítko myši,  úprava číselníku Ctrl+O.
Anulování hodnoty vybírané z číselníku Del.

Vyhledávání záznamů

V okně procházet v pravé části karty.
V libovolném sloupci, který je do tabulky zařazen v souboru ALIAS.INI, lze vyhledávat tak, že do tohoto sloupce nastavíme kurzor a začneme psát hledaný text. Ten je vypisován v titulku sloupce. Časový interval, po který program čeká na stisk další klávesy se nastavuje v  PUBLIC.INI. Zapsané znaky jsou hledány způsobem POLOZKA=ZNAKY.

Obecnější hledání v libovolném sloupci vyvoláme pomocí dvojího stisku myši DoubleClick v žlutě podbarvené hlavičce sloupce. Zde můžeme nastavit hledání podřetězce, ignorování rozdílu malá a velká písmena.
vyhledávání pomocí doubleclick v hlavičce sloupce

Tlačítko vyvolá dialog nastavení filtru. Pak lze procházet nalezené záznamy tlačítkem .

Tlačítko vyvolá dialog hledání - výběru záznamů.

Popis dalších tlačítek

Přepíná režim editace a prohlížení. Default nastavení lze definovat v parametrech systému Bakaláři, pro modul Bakalář v definici parametrů aplikace.

Dokud neopustíme aktuální záznam, lze provedené (nechtěné) změny vrátit zpět tímto tlačítkem.

Ctrl+N Vložení nového záznamu (žáka, učitele, knihy, předmětu atd.).

Vytvoření kopie aktuálního záznamu. Není zařazeno v kartě žáka a učitele.

Ctrl+T Zrušit aktuální záznam (vyřadit žáka, učitele atd. z evidence). Záznam je zpravidla (ve většině aplikací systému Bakaláři) pouze označen příznakem zrušení. To znamená, že nevystupuje v sestavách, není přístupný v prohlížení dat. Zaškrtneme-li však v nabídce Prostředí  položku Přístupné i věty s příznakem zrušení (alternativně tlačítko ), budou přístupné i zrušené záznamy a v kartě je lze tímto tlačítkem obnovit - vrátit zpět do aktuálního stavu.

Vyvolání editačního okna procházet,  které dává jiný pohled na data - v tabulce. V něm lze rovněž data editovat.

Tisk údajů - zpravidla vstup do dialogu tisku sestav - reports. Chování tlačítka v kartě žáka závisí na tom, která záložka je právě aktivní.

 

Další tlačítka v modulu Evidence:

Zobrazení rozvrhu žáka či zaměstnance.

Přepínání zobrazení fotografií.

  Obarvení položek povinných pro elektronické předávání z matrik.

 

Poznámka:

Je-li v nabídce Prostředí zapnut přepínač Přístupné i věty s příznakem zrušení je u zrušených vět v horní části karty symbol l.