Definice parametrů aplikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou >

Definice parametrů aplikace

Dialog parametrů aplikace obsahuje záložky.

Záložka základní

neevidovat položky
Z karty aktualizace dat (obrazovky zápisu) lze vyřadit nepoužívané položky - viz také Tvorba obrazovek . Potřebujeme-li naopak v kartě evidovat další údaje, je třeba nejprve rozšířit tabulku o další sloupce - Změna struktury souboru, pak nové údaje umístíme do karty právě v Tvorbě obrazovek.

parametry pro dialog hledání
Definujeme dvě položky (obecně výrazy), které budou zobrazeny a dle nichž bude možno vyhledávat v dialogu volaném z karty a při výběru záznamů pro tisk sestav.

automatické dokončování polí při zápisu
U vybraných polí bude při zápisu zobrazována rozbalovací nabídka s hodnotami seřazenými dle nejčastějšího výskytu v aktuálních datech. Nabídka je po zápisu každého znaku aktualizována. Jedná se o alternativu použití číselníků. Položku v rozbalovací nabídce lze smazat stiskem klávesy delete. Obsah nabídek je aktualizován v proceduře Ošetření a náprava dat.

Záložka speciální parametry knihovny

Doba, na kterou se půjčují knihy (počet dní): tento parametr se uplatní v sestavách a náhledech “dluží knihy”, “knihy nevrácené v termínu”.

Dovolit snížení počtu knih či zrušení knihy bez odpisu: u každé knihy je uveden počet kusů. Ten lze snížit standardně jedině po stisku tlačítka odepisování na skladové kartě. Zapíšeme-li omylem knihu či chybný počet knih, zvolíme dočasně snížení počtu knih či zrušení knihy bez odpisu. Po provedení opravy nastavíme parametr zpět.

Rychlé hledání, čárový kód : lze vázat na signaturu nebo přírůstkové číslo. Důležité je v nabídce Správce provést kontrolu jedinečnosti této položky.

Využívat čárový kód: se systémem Bakaláři jsou dodávány fonty pro tisk čárových kódů EAN13, EAN8 a Code39. Blíže viz. čárový kód.

Čárový kód knih - konverze předčíslí na číslice: lze zaškrtnout při využití numerického čárového kódu EAN tehdy, když využíváme pro hledání signaturu, v jejímž předčíslí jsou znaky velké abecedy. Znaky předčíslí jsou konvertovány do číslic na základě ASCII kódu. Např. AB-00000145 je zkonvertováno do 656600000145. V předčíslí je v tomto případě nutno využívat pouze znaky 0-9 a A-Z.

Čárový kód čtenářů = číslo čtenáře +.....: takto lze odlišit čárový kód příslušný čtenářům a knihám, aby při automatizovaném půjčování nedocházelo k dvojznačnosti čárového kódu. Použijeme tehdy, když se některá čísla čtenářů shodují se signaturou či přírůstkovým číslem knih (dle nastavení v předchozím odstavci).

Dovolit učitelům, žákům, externím čtenářům vlastní rezervaci: v dialogu Prohlížení, půjčování, vracení, rezervace provádí knihovník (uživatel s právem READ WRITE) všechny čtyři činnosti. Návštěvník knihovny (uživatel s právem READ ONLY) může v této obrazovce data o knihách pouze prohlížet a je-li mu to dovoleno, může si knihu rezervovat (zamluvit).

Žákům, učitelům a ext. čtenářům přístupný pouze dialog rešerše - po vstupu do modulu Knihovna je pro tyto čtenáře (uživatele s právem READ ONLY) automaticky vyvolán dialog rešerše, jiné části modulu Knihovna jsou nepřístupné.

využívat Polytematický strukturovaný heslář (PSH) vytvořený Národní technickou knihovnou. Pakliže bude v tomto dialogu změněn heslář, budou u všech knih zneplatněny odkazy na hesla v původním hesláři. PSH je v programu Bakaláři průběžně aktualizován, nelze jej uživatelsky upravovat. Je vhodný spíše pro technicky zaměřené knihovny.

Záložka speciální parametry inventarizace

Využívat čárový kód - se systémem Bakaláři jsou dodávány fonty pro tisk čárových kódů EAN13, EAN8 a Code39. Blíže viz. čárový kód.

Čárový kód - konverze předčíslí na číslice: lze zaškrtnout při využití numerického čárového kódu EAN tehdy, když využíváme pro hledání inventární číslo, v jehož předčíslí jsou znaky velké abecedy. Znaky předčíslí jsou konvertovány do číslic na základě ASCII kódu. Např. AB-00000145 je zkonvertováno do 656600000145. V předčíslí je v tomto případě nutno využívat pouze znaky 0-9 a A-Z.

způsob přístupu ke změnám dat. Pro přístup ke změnám dat je třeba mít právo Read a Write pro tuto aplikaci (definuje se v hlavním dialogu modulu Bakalář).
- bez omezení: přístup k editaci všech záznamů
- kde je správcem: správce místnosti (sbírky, skupiny) se definuje v příslušném číselníku - viz. Definice číselníků.
- vlastní definice: každému zaměstnanci, který má právo Read a Write v definici práv aplikace, lze přidělit místnosti (sbírky, skupiny), u nichž bude mít právo měnit data.

automaticky nastavit filtr na záznamy přístupné pro editaci - po vstupu do aplikae bude automaticky nastaven filtr pouze na záznamy, které zaměstnanec může editovat.

Systémová ochrana souborů

indexace - obnovení souborů, v nichž je definice řazení záznamů (doporučeno 1 x za měsíc)

zálohování - zálohování důležitých souborů do adresáře bakalari\tools\zaloha32 (doporučeno 1 x za měsíc).

ochrana vně systému - po uzamčení nelze soubory otevřít ve standardních programech (FoxPro, Excel,...)