Čárový kód - využití v knihovně

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Čárový kód - využití v knihovně

Využití čárového kódu je dosti individuální záležitost. Veškeré nejasnosti konzultujte na podpora@bakalari.cz.

Druhy čárového kódu

Nejprve uvedeme ty čárové kódy, jejichž tisk je implementován do programu Bakaláři.

EAN13 - numerický kód s pevnou délkou (obsahuje 13 číslic 0 až 9). První znak zprava je využíván jako kontrolní součet (vypočte se z prvních dvanácti znaků zleva). To znamená, že lze do čárového kódu převést řetězce od 000000000000 do 999999999999 (12 znaků).

EAN8 - numerický kód (obsahuje 8 číslic 0 až 9). První znak zprava je využíván jako kontrolní součet (vypočte se z prvních sedmi znaků zleva). To znamená, že lze do čárového kódu převést řetězce od 0000000 do 9999999 (7 znaků).

Code39 - alfanumerický kód s proměnlivou délkou (může obsahovat znaky 0-9, A-Z a  + - $ /.

Dalšími kódy v nabídce jsou Code128 a 93 - alfanumerické kódy s proměnlivou délkou. Jejich využití doporučujeme tehdy, když využíváme služby firmy ICS Identifikační systémy, a.s.. K těmto kódům nejsou v programu Bakaláři dodávány fonty.

Snímání čárového kódu

Princip využití čárového kódu je jednoduchý. Snímač čárového kódu je připojen paralelně s klávesnicí. Tedy např. místo vyťukání signatury na klávesnici přejedeme snímačem čárový kód na knize a v poli pro zápis signatury se objeví přečtená hodnota. Na snímači lze zpravidla nastavit jeden nebo více kódů, které současně rozpoznává. Dále lze na snímači nastavit, aby poslal ukončovací znak Enter (chr(13)).

Tisk čárového kódu

V nabídce Sestavy - Etikety jsou připraveny tisky s čárovým kódem. Jakmile se rozhodneme, jaký kód budeme využívat, je třeba instalovat příslušný font do Windows (Tento počítač, Ovládací panely, Písma) a upravit etikety (velikost etiket a počet vedle sebe, změna fontu a velikosti u objektu s čárovým kódem). U kódu EAN je třeba zajistit, aby tištěný kód měl délku 31.25 mm (10 % tolerance). U fontů Code 39 je třeba vhodnou velikost fontu otestovat tak, aby jej čtečka spolehlivě četla.

Fonty jsou ke stažení na http://www.bakalari.cz/programs/barcodes.zip:

Bar39.ttf - numerický Code39 standardní šířky

Bar39a.ttf - alfanumerický Code39 standardní šířky - doporučujeme pro použití

Bar39n.ttf - numerický Code39 menší šířky

Bar39na.ttf - alfanumerický Code39 menší šířky - doporučujeme pro použití

Bar39w.ttf - numerický Code39 větší šířky

Bar39wa.ttf - alfanumerický Code39 větší šířky

UpcEANs.ttf - numerický kód EAN13 a EAN8 standardní velikosti - doporučujeme pro použití

UpcEANh.ttf - numerický kód EAN13 a EAN8 větší velikosti

UpcEANl.ttf - numerický kód EAN13 a EAN8 menší velikosti - doporučujeme pro použití

Co je třeba uvážit (udělat) před využitím čárového kódu

Je možné, že kvůli čárovému kódu budeme muset pozměnit čtenářská čísla a signatury knih. V každém případě je třeba si uvědomit, že pro použití čárového kódu je nezbytně nutná jedinečnost signatury (resp. přírůstkového čísla) dle Definice parametrů aplikace a čtenářského čísla.
Položky využívané pro hledání pomocí čárového kódu (signatura, číslo čtenáře) nesmějí obsahovat znaky s diakritikou (Č, Ě, Š,...) ani malou abecedu (a,b, c,d, ..).

 

Dále se musíme rozhodnout pro typ čárového kódu.

 

Čárový kód EAN podporuje pouze číslice a má pevnou délku (8 nebo 12 znaků). Má-li být využit pro signaturu, nesmí tato obsahovat jiné znaky než číslice nebo musí mít pevnou strukturu (viz. Parametry signatury) - pevný počet znaků předčíslí, pevnou délku číselné části. Obsahuje-li signatura předčíslí, je třeba nastavit v Definici parametrů aplikace Čárový kód knih - konverze předčíslí na číslice.
Při použití pro přírůstkové číslo nejsou žádné překážky.
Čtenářské číslo nesmí obsahovat jiné znaky než číslice.
Hlavním pozitiva čárového kódu EAN jsou:
1. jedná se o evropský standard (European Article Numbering).
2. spolehlivé snímání.
Čárové kódy EAN jsou využívány k obchodním účelům. Jejich využití ve škole proto nelze zcela doporučit.

Čárový kód Code39 podporuje znaky velké abecedy A-Z, číslice 0-9 a dále speciální znaky + - / $.
Hlavní přednosti kódu Code39 jsou:
1. Proměnlivá délka (program nemusí dělat konverzi např. přírůstkového čísla 123 do řetězce 000000000123 jako u EAN13).
2. Může obsahovat kromě číslic i znaky velké abecedy a speciální znaky.

Dále je třeba zajistit, aby nedocházelo k nejednoznačnosti mezi číslem čtenáře a signaturou (resp. přírůstkovým číslem) - nesmí být shodný čárový kód na knize a průkazce čtenáře. K tomuto lze využít parametr Čárový kód čtenářů = číslo čtenáře +..... v Definici parametrů aplikace.