Inventura s využitím čárového kódu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Inventura s využitím čárového kódu

Postup inventury

V horní části můžeme vybrat umístění, kde provádíme inventuru.
V záložce Neidentifikované záznamy se objeví aktuální knihy vybraného umístění.
Záznamy knih, které jsou momentálně půjčené, se objeví v záložce Aktuální vypůjčky.

Do pole Načtené čárové kódy přeneseme sejmuté čárové kódy (každý kód=signatura či přírůstkové číslo v jednom řádku). Můžeme využít tlačítko Načíst seznam ze souboru. Pakliže existuje v adresáři knihovny soubor s názvem ZkratkaUmístění.txt (např. kabČJ.txt, učINF.txt), je načten automaticky, jinak je třeba jej v dialogu vyhledat.
Je-li v horní části vybrána místnost (Inventura pro umístění), předpokládá se, že čárové kódy byly načteny právě v této místnosti. V opačném případě se předpokládá, že čárové kódy byly načteny v očekávaném umístění.

Po naplnění pole Načtené čárové kódy klikneme na tlačítko Zpracovat (načtené čárové kódy). Identifikované záznamy (t.j. ty, které se podařilo nalézt dle seznamu načtených čárových kódů), se přesunou do záložky Identifikované záznamy, případně do záložky Problematické záznamy (odepsané knihy, knihy s jiným očekávaným a skutečným umístěním, půjčené knihy).
Poznámka: Případné odepsané záznamy jsou v tabulce označeny černým proužkem vlevo a podbarveny červeně. U záznamů, kde se liší údaj ve sloupci očekávaná a skutečná lokalita, jsou tyto sloupce zvýrazněny červeným písmem.

V záložkách se záznamy je přístupný pro zápis-úpravy sloupec skutečná lokalita a poznámka. Tlačítkem Uložit změny v umístění případné změny umístění promítneme do tabulky aktuálního inventáře. Záznamy, u nichž došlo k uložení změn jsou následně podbarveny zeleně.

Pomocí tlačítka můžeme vytisknout výsledek inventury. Obsah záložky Informace ke zpracování lze případně vytisknout v textovém editoru.