Knihovna - informační a půjčovací systém

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou >

Knihovna - informační a půjčovací systém

Modul lze využít

na evidenci knih ve školní knihovně

jako půjčovací systém (knihy, videokazety, CD,...)

sklad učebnic

Charakteristika

V modulu Bakalář lze založit libovolný počet aplikací typu knihovna, půjčovna učebnic, videokazet, disket atd., přičemž přibývají pouze datové soubory, obslužné programy jsou společné.

Vstup zaměstnanců do programu je chráněn heslem.

Možnost načítání údajů knih z registru Národní knihovny ČR.

V kartě knihy skladová karta - přírůstky, odpisy knih.

Velmi rychlé vyhledávání (rešerše) dle nejrůznějších kritérií.

Hierarchické uspořádání klíčových slov do libovolné úrovně.

Kromě žáků, tříd a zaměstnanců školy lze půjčovat knihy i externím čtenářům.

Možnost rezervace knih.

Tisky přehledů přírůstků a odpisů za dané období (tisky inventur).

Tisky karet knih, přehledy o výpůjčkách, nevrácené knihy v termínu.

Možnost využití čárového kódu - rychlé hledání (automatizované půjčování a vracení knih), tisk čárových kódů (EAN13, EAN8, Code 39).

Vazba na další moduly

Žáci a zaměstnanci školy z modulu Společné prostředí (Evidence).

Abecední seznam hesel

Automatický běh půjčování a vracení
Čárový kód - využití v knihovně

Inventura s využitím čárového kódu

Inventura s využitím čárového kódu - knihovna ICS
Definice parametrů aplikace

Dialog rezervace knih

Dialog vracení knih

Dialog vypůjčení knih

Editace číselníku klíčových slov

Načítání údajů knih z registru Národní knihovny ČR

Odepisování knih
Porovnání aktuálního stavu s "inventurním" archivem

Parametry signatury

Prohlížení a rušení rezervace

Prohlížení a rušení výpůjček

Prohlížení, půjčování, vracení, rezervace

Provedení inventury

Speciální parametry sestavy

Tisk upomínek

Vícenásobná kopie se vzestupnou signaturou

Vyhledávání knih - rešerše

Zápis a aktualizace údajů knih

Zápis a aktualizace údajů externích čtenářů

Zrušení všech odpisů od .. do ..

Zrušení rezervací s datem rezervace od .. do ..

Zrušení výpůjček s datem vrácení od .. do ..