Odepisování knih

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Odepisování knih

viz také

U knih, které chceme odepsat, zaškrtneme tlačítko odepsat, dále vyplníme kolonku způsob odpisu a datum odpisu, případně počet odepisovaných kusů.

Liší-li se datum či způsob odpisu, je třeba do dialogu odpisu vstoupit vícekrát. Při odpisech je vhodné nastavit vedle kompletní.

Viz také:

definice parametrů aplikace

zápis a aktualizace údajů knih