Zápis a aktualizace údajů knih

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Zápis a aktualizace údajů knih

viz také

Každá kniha - titul má svoji skladovou kartu, do níž zapisujeme signaturu, přírůstkové číslo, datum nákupu, počet kusů a cenu. V knihovně budeme zřejmě zapisovat vždy počet kusů jedna, neboť pouze tak je zajištěno jednoznačné přidělení signatury a přírůstkového čísla ke knize. To je nutné k možnému rychlému hledání knihy dle signatury či přírůstkového čísla dle čárového kódu.

Naopak u skladu učebnic budeme kolonku počet kusů využívat, neboť pak bude možno na třídy snadno půjčovat větší počty knih téhož titulu.

 

Nepoužívané položky můžeme pro lepší práci skrýt - Definice parametrů aplikace, Tvorba obrazovek. Potřebujeme-li u knih evidovat další údaje, je třeba nejprve rozšířit tabulku knih o další sloupce - Změna struktury souboru, pak nové údaje umístíme do karty v Tvorbě obrazovek.

 

Význam speciálních tlačítek:

 

       - nastavení filtru na aktuální, odepsané knihy

       - vícenásobná kopie se vzestupnou signaturou

       - odepisování knih

       - parametry signatury

 

Zapíšeme-li omylem knihu nebo chybně vyplníme položku počet kusů (vyšší než je skutečnost), je třeba vystoupit z karty knihy a zaškrtnout dočasně parametr Dovolit snížení počtu knih či zrušení bez odpisu v části Definice parametrů aplikace.

Při ztrátě, prodeji, poškození knihy atd. použijeme na skladové kartě tlačítko odpisu.

 

Tlačítka v dolní liště karty - viz. Práce v kartě.

 

Horká klávesa pro tlačítko ALT+K nebo hvězdička.

 

Viz také:

definice parametrů aplikace

odepisování knih

vícenásobná kopie se vzestupnou signaturou