Změna struktury souboru

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Přizpůsobení programu >

Změna struktury souboru

Před změnou struktury souboru vždy provedeme archivaci dat.

Ve struktuře DBF souboru mohou být položky typů:

znakové: Mohou obsahovat libovolné znaky - písmena, číslice, interpunkční znaménka a další znaky. Maximální délka znakové položky je 254 znaků.

numerické: Obsahují pouze číslice, navíc se zde může vyskytovat desetinná čárka případně znaménko minus. U numerických položek  zadáváme celkovou délku, která je maximálně 20 znaků, a počet desetinných míst. Počet desetinných míst musí být menší než je celková délka

datum: Mají stálou délku 8 znaků a obsahují číslice udávající den, měsíc a rok. U položek typu datum lze porovnávat dvě data (<,>). Toto není logicky možné při uchování data ve znakové položce.

memo: Mají neomezenou délku, mohou se v nich vyskytovat jakékoliv znaky. Jsou vhodné pro zapisování delších souvislých textů, poznámek atd.

logické: Nabývají dvou hodnot ano (true), ne (false).

Některé položky mohou být v okně nepřístupné, u některých je nepřístupná změna názvu a typu. Jsou to ty položky, které jsou předdefinovány a je na ně vazba v aplikaci.

Vložení nové položky
Klikneme myší na tlačítku Vložit nebo stiskneme Ctrl+N.

Zrušení položky
Klikneme myší na tlačítku Odebrat nebo stiskneme Ctrl+T.

Změna pořadí položek

pomocí klávesnice - stiskneme Ctrl+šipka nahoru či dolů

pomocí myši - stiskneme levé tlačítko myši na znaku úplně vlevo v řádku položky a položku přetáhneme na jiné místo

tlačítkem lze seřadit položky abecedně, tlačítkem pak lze seřadit ručně.