Tvorba obrazovek

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Přizpůsobení programu >

Tvorba obrazovek

viz také

Vytváření obrazovky znamená umísťování objektů typu pevný text, položka, výraz a rámeček.

Doporučujeme prohlédnout obrazovky, které jsou založeny v souboru typu Přijímací zkoušky.

 

Každý objekt umísťujeme na určitou souřadnici obrazovky. U každého objektu lze definovat:

Typ objektu

popiska (pevný text): po celou dobu aktivity obrazovky pevný text.

textové pole (nepřístupné pro editaci): zobrazení položky či určitého výrazu

textové pole editovatelné: pole pro editaci položky tabulky

víceřádkové pole: pole pro editaci Memo-položky tabulky

rámeček (resp. čára)

Font, barvu, velikost

Umístění objektu - řádek a sloupec

Frázi PICTURE

Formát dat pro editaci (9 znamená číslo, X znamená libovolný znak, ! převeď na velké písmeno)
Příklad: 9.99 (formát, který umožní zadat čísla 1.25, 9.51, 0.01)

Frázi VALID

Příkaz či blok příkazů provedený po opuštění objektu, byla-li provedena změna dat v něm obsažených.
Příklad: (nahrazení jiné položky) replace CENA_CELK with CENA_KS*POCET_KS

tlačítko po změně hodnoty obnovit ostatní prvky - po opuštění editace objektu se provede příkaz ThisForm.refresh

Frázi REFRESH

Příkaz či blok příkazů provedený při obnovení (refresh) karty. Blok může obsahovat slovo THIS (tento objekt).

Příklady:

this.BackColor=iif(prihl_obor="TRU",rgb(255,255,64),rgb(255,255,255))

this.FontBold=(prihl_obor="TRU")

this.Visible=inlist(prihl_obor,"TRU","KUCH")

Poznámka: Pouze pro zkušené programátory

 

Číslo objektu (určuje, v jakém pořadí se bude pohybovat kurzor v obrazovce) a souřadnice lze editovat rychle přímo v okně procházet v pravé části.

Použití fráze VALID a PICTURE pouze pro programátory FoxPro.

Viz také:

Modifikace souboru SETUP

Parametry systému BAKALÁŘI

Soubor ALIAS.INI

Soubor BAKALARI.INI