definice pro jiný sw BAKALARI.INI

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Přizpůsobení programu >

definice pro jiný sw BAKALARI.INI

viz také

Od verze 15/16 byla většina nastavení přesunuta ze souboru BAKALARI.INI do nastavení v PUBLIC.INI a do souboru app.config.

V souboru BAKALARI.INI se nyní zpravidla nastavují parametry pro jiné software, který spolupracuje se systémem Bakaláři.

Sekce Default

TMPFiles - Adresář pro ukládání dočasných souborů, pro zrychlení se doporučuje lokální disk.

Příklad: TMPFILES=C:\TEMP\

Sekce ISIC, ICS a další

Viz Průkazy ISIC/ITIC, ICS (čtečky čárových kódů), VIS Plzeň

Viz také:

Modifikace souboru SETUP

Parametry systému BAKALÁŘI

Soubor ALIAS.INI

základní definice PUBLIC.INI