VIS Plzeň

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakaláři a další programové produkty >

VIS Plzeň

viz také

Instalace

Podporu nainstalujeme v nabídce Nástroj, příkaz FoxPro příkazem

do app32/visapp.app with "INSTALL"

případně odinstalujeme příkazem

do app32/visapp.app with "UNINSTALL"

Při instalaci jsou do tabulky žáků a zaměstnanců doplněny  uvedené položky, je rozšířena nabídka Data  a do souboru BAKALARI.INI je doplněna sekce [VIS].

Popis položek

VIS_KARTA - číslo kreditní karty (čipu)

VIS_KAT_STR - kategorie pro SW Stravné, vyplňujeme jen pokud budeme používat SW Stravné

VIS_KAT_VRA - kategorie pro SW Vrátnice nebo Otvírač, vyplňujeme jen pokud budeme používat SW Vrátnice nebo Otvírač

Pro jednotlivé žáky lze položky pro VIS zadat na kartě žáka, záložce osobní údaje tlačítkem (analogicky pro učitele po přepnutí programu do režimu učitelé).

 

Napojení na docházkový systém je uskutečněno pomocí Datového konektoru.

 

       Starší možnosti napojení

 

Viz také:

Parametry docházkového systému

Možnosti propojení Třídní knihy s docházkovým systémem

Webová aplikace - Přístupový systém

Webová aplikace - stravne.cz