Možnosti propojení Třídní knihy s docházkovým systémem

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Konfigurace > Parametry docházkového systému >

Možnosti propojení Třídní knihy s docházkovým systémem

viz také

V systému Bakaláři jsou vytvořeny dvě obecné propojení s docházkovým systémem. První je realizováno pomocí dvou tabulek d_brana a d_pohyb, které jsou součástí databáze systému Bakaláři. Druhé propojení je realizováno pomocí XML souboru.

Datové propojení - Tabulky

V databázi jsou dvě tabulky, které slouží k předávání informací z docházkového systému do Bakalářů.

tabulka d_brana

obsahuje seznam bran docházkového systému

struktura

SNIMAC: numeric[5] - vnitřní kód snímače/terminálu/zámku, kód je definován v docházkovém systému

ZKRATKA: character[5] - zkratka popisu zařízení

POPIS: character[30] - popis zařízení

HLAVNI: numeric[1] - hodnoty 0/1 (false/true) ve významu

1 = zařízení zaznamenává hlavní průchod, průchod z této brány je zaznamenán do systému Bakaláři a považuje se za vstup žáka/zaměstnance do školy

0 = vedlejší informativní průchod, systém Bakaláři ho nebere v úvahu (např. kolárna, …)

tabulka d_pohyb

obsahuje seznam průchodů přes brány docházkového systému

struktura

ID: character[18] - generované jednoznačné id záznamu

KOD: character[18] - rodné číslo žáka nebo učitele bez lomítka

KOD_TYP: character[1] - identifikace, zda jde o žáka či učitele (hodnoty Z, U)

DATUM: character[8] - datum ve tvaru RRRRMMDD

CAS: character[6] - čas ve tvaru HHMMSS

DRUH: numeric[1] - identifikace, zda jde o příchod či odchod, 0/1 (0=odchod/1=příchod)

BRANA: numeric[5] - kód brány, kde byl průchod zaznamenán

Zajištění ze strany docházkového systému:

počáteční naplnění tabulky d_brana

průběžné plnění tabulky d_pohyb jednotlivými průchody

správu tabulky d_pohyb, tj. generování jednoznačných id tabulky d_pohyb, mazání starých nepotřebných záznamů, které již nejsou potřeba pro zobrazení v třídní knize a webových aplikacích

Datové propojení –XML soubor

Druhou možností je propojení pomocí xml souboru, který by generoval po dotazu Váš systém.

V konfiguraci připojení se zadá adrese, kde se xml soubor generuje (např. http://bakalar_dochazka/index.php). V případě dotazu na docházku za tuto adresu systém Bakaláři přidá parametry

?datumod=RRRRMMDD&datumdo=RRRRMMDD.

Struktura XML souboru:

záznamy o průchodech jsou obsaženy v elementu ZAK

jednotlivé položky elementu ZAK:

ID: rodné číslo žáka bez lomítka

DATUM: datum a čas průchodu či odchodu ze školy ve tvaru

   RRRRMMDD<mezera>HHMMSS (tzn. celková délka položky je 15 znaků)

TYP: zda se jedná o příchod do školy (hodnota 1) či o odchod ze školy (hodnota 0)

Příklad:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<DATA version="1.0.0.0" prg="Dochazka">

<ZAK>

<ID>9951011234</ID>

<DATUM>20130916 183552</DATUM>

<TYP>1</TYP>

</ZAK>

…</DATA>

Zajištění ze strany docházkového systému:

vrácení xml souboru v daném formátu

Viz také:

Parametry docházkového systému

Přehled průchodů žáků docházkovým systémem

Zobrazení docházky při zápisu aktuální hodiny

Zadání absence - po týdnech