Možnosti propojení Třídní knihy s docházkovým systémem

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Konfigurace > Parametry docházkového systému >

Možnosti propojení Třídní knihy s docházkovým systémem

viz také

Napojení Třídní knihy na docházkový systém je uskutečněno pomocí Datového konektoru, kterým se plní tabulky d_brána a d_pohyb.

Vybudování potřebných datových vazeb, garanci funkčnosti pro uživatele apod. musí autoři Bakalářů vždy nejprve řešit dohodou s výrobcem systému.

 

       Starší možnosti napojení

Viz také:

Parametry docházkového systému

Přehled průchodů žáků docházkovým systémem

Zobrazení docházky při zápisu aktuální hodiny

Zadání absence - po týdnech