Třídní kniha

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Třídní kniha

Základní vlastnosti programu

 

Úvod

 

Poradenství

 

 

Popis jednotlivých částí programu

 

Přihlášení, informace, ukončení programu

 

Práce s daty

 

Konfigurace

 

Zápis do třídní knihy

 

Absence žáků

 

Služby

 

Tisky