Výkazy - Ostatní sestavy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu > Výkazy suplování >

Výkazy - Ostatní sestavy

V hlavní nabídce vybereme Výkazy a Ostatní sestavy, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

K dispozici jsou sestavy:

Přehled odučených hodin učitelů

 

získáme přehlednou informaci o skutečně odučených hodinách řazených po učitelích

 

Přehled odučených hodin učitelů (podle dnů)

 

získáme přehlednou informaci o skutečně odučených hodinách učitelů řazených po dnech

 

 

Přehled odučených hodin učitelů, počty hodin

 

získáme přehlednou informaci o skutečně odučených hodinách řazených po učitelích kombinovanou s libovolně definovatelnou tabulkou počtu hodin učitelů

 

Přehled odučených hodin učitelů, počty hodin (podle dnů)

 

získáme přehlednou informaci o skutečně odučených hodinách učitelů řazených po dnech kombinovanou s libovolně definovatelnou tabulkou počtu hodin učitelů

 

 

Přehled odučených hodin v místnosti

 

získáme přehlednou informaci o skutečně odučených hodinách řazených po místnostech (vhodné např. pro výkazy vytížení místností, jejichž vybavení bylo financováno v rámci projektu)

 

 

Přehled odučených hodin v místnosti (podle dnů

 

získáme přehlednou informaci o skutečně odučených hodinách v místnostech řazených po dnech (vhodné např. pro výkazy vytížení místností, jejichž vybavení bylo financováno v rámci projektu)

V dialogovém okně na záložce Výběr vybereme učitele (místnosti)  a rozsah hodin, pro které má být sestava zpracována.

V případě, že jsme vybrali přehled odučených hodin včetně počtů hodin, můžeme na záložce Tabulka počtů hodin měnit tabulku počtu hodin pomocí tlačítka Změna položek tabulky. V dialogovém okně můžeme přidávat, mazat a řadit součtové položky tabulky. Vybereme, zda chceme připojit vysvětlivky zkratek položek tabulky.

Na záložce Parametry sestavy nastavíme, zda chceme tisknout tabulku či seznam. V případě tabulky lze nastavit další parametry a pro zpřehlednění sestavy některé hodnoty barevně zvýraznit.. Také můžeme vybrat formát pro tisk jména učitele, nastavit začátek každého učitele na novou stránku, vynechat prázdniny, svátky a volné dny.

 

 

 

 

Na záložce Poznámky můžeme zapsat text, který se vytiskne u každého učitele (místnosti) a na konci celé sestavy.

Sestavu si můžeme pomocí náhledu prohlédnout a  vytisknout. Můžeme nastavit parametry pro tisk sestavy.