Výkazy suplování

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu >

Výkazy suplování

Výstupem z programu jsou přehledy a tabulky s údaji o odučených hodinách, suplování, práci přesčas apod. Potřebné sestavy lze připravit přesně dle vlastních požadavků. V této části programu můžeme sestavy prohlédnout a vytisknout.

 

Tabulka pro třídy

Přehled pro třídy

Tabulka pro učitele

Přehledy pro učitele

Změna pracovní doby učitelů

Tabulka pracovní doby učitelů

Přehled přespočetných hodin

Ostatní sestavy