Tvorba sestav - Pracovní doba učitelů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu > Tvorba tiskových sestav >

Tvorba sestav - Pracovní doba učitelů

V hlavní nabídce vybereme Tvorba sestav a Pracovní doba učitelů, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

Zde můžeme upřesnit pracovní dobu učitelů v jednotlivých dnech týdne, aby byla správně uvedena ve výkazu pracovní doby učitelů - tabulka pracovní doby, přehled přespočetných hodin. Týká se to zejména učitelů se sníženým úvazkem, u nichž je třeba počet hodin upravit dle velikosti úvazku a rozvrhu. Do jednotlivých dnů se zapíše počet hodin pracovní doby odpovídající týdennímu úvazku učitele. Učitelé s plným úvazkem mají zpravidla 8 hodin každý den. V zadání pracovní doby učitelů lze kromě počtu hodin zadat i začátek a konec pracovní doby, časovou dobu je možno rozdělit maximálně na dva úseky. Maximální počet hodin pracovní doby je 15.

Pro zadání jiných hodnot vyplníme příslušné časové údaje a potom tyto hodnoty kliknutím myši zaneseme na požadovaná místa v tabulce. Časový údaj pro evidenci pracovní doby zadáváme v hodinách s přesností na desetiny. K nastavení hodnot lze využít i kapátka. Stiskneme tlačítko a klikneme na místo v tabulce, odkud chceme "nasát" hodnoty. Tyto hodnoty se poté vyplní v Parametrech zobrazení pracovní doby a my je opět můžeme kliknutím myši přenést na požadovaná místa v tabulce.

Při krácení pracovní doby z důvodu absence se odečítá jedna hodina za každou označenou vyučovací hodinu.

Základní pracovní doba se může lišit v týdenních cyklech.