Tvorba sestav

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu >

Tvorba sestav

Výstupem z tohoto programu jsou přehledy a tabulky s údaji o odučených hodinách, suplování, práci přesčas apod. (viz úvod)

Pro všechny sestavy (zejména pro sloupce tabulek) lze definovat jednoduché výrazy (součty a rozdíly položek s upřesněním dalších parametrů).

 

Vytváříme součtové vzorce.

Vzorce pro třídy

Vzorce pro učitele

Vedle několika základních sestav můžeme připravit další dle vlastní potřeby.

Tabulky pro třídy

Přehledy pro třídy

Tabulky pro učitele

Přehledy pro učitele

Pro vykazování přesčasové práce je třeba nastavit základní rozvržení pracovní doby.

Pracovní doba učitelů