Tvorba sestav - Přehledy pro třídy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu > Tvorba tiskových sestav >

Tvorba sestav - Přehledy pro třídy

V hlavní nabídce vybereme Tvorba sestav a Přehledy pro třídy, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko . Zobrazí se dialogové okno, obsahující seznam přehledů pro výpis počtů hodin ve třídách.

Tlačítko použijeme pro přípravu dalšího přehledu. Pro úpravu existujícího přehledu, jež je vybrán kurzorem, použijeme tlačítko (viz editace přehledu). Nepotřebné přehledy lze zrušit pomocí tlačítka .