Vzorce pro učitele

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu > Tvorba tiskových sestav >

Vzorce pro učitele

V hlavní nabídce vybereme Tvorba sestav a Vzorce pro učitele nebo klikneme na tlačítko . Zobrazí se dialogové okno, obsahující seznam vzorců pro výkazy hodin učitelů.

Standardně jsou připraveny:

NadÚ - Nad základní úvazek

odučené hodiny, které byly v rozvrhu označeny nad základní úvazek (výběr z hodin jiného druhu)

NeNÚ - Neodučené hodiny nad základní úvazek

z neodučených hodin jiného druhu vybrány hodiny nad základní úvazek (označené v rozvrhu)

PřpH - Přespočetné hodiny (nad úvazek plus suplované)

přespočetné hodiny (s příplatkem) zadané formou suplování, odučené přespočetné hodiny nad základní úvazek

AbsU - Absence učitele

součet absencí učitele a společné absence třídy i učitele

PdPl - Placený pedagogický dozor

z hodin pedagogického dozoru vybrán placený (je-li placený dozor místo hodiny nad základní úvazek, započítává se také)

PdNp - Neplacený pedagogický dozor

z hodin pedagogického dozoru vybrán neplacený

PdMh - Pedagogický dozor míst vyučovací hodiny

z hodin pedagogického dozoru vybrán dozor místo vyučovací hodiny učitele (hodiny, místo kterých má vyučující pedagogický dozor, se z tohoto hlediska nepovažují za odpadlé)

NepU - Nepřítomnost učitele

součet pedagog. dozorů a všech absencí učitele

Oduč - Celkem odučeno (mimo dozory)

součet hodin základního úvazku, veškerého suplování a hodin jiného druhu (např. nadúvazkových) zmenšený o neodučené hodiny z důvodu absence či vyjmuté z rozvrhu i s ohledem na přesuny a výměny hodin (mimo období)

OdpH - Odpadlé hodiny (bez náhrady)

součet odpadlých hodin (z důvodu absence učitele či třídy) a vyjmutých hodin (základního úvazku, nikoli nadúvazkových)   mínus suplování za odpadlou hodinu, mínus odznačené hodiny nad základní úvazek (místo odpadlých), mínus suplování formou dozoru nad žáky, mínus neplacený pedagogický dozor

HDoP - Dozory o přestávce dle rozvrhu (v hodinách)

všechny pravidelné dozory o přestávce (koeficient 1/45 převádí minuty na hodiny)

SHDp - Suplované dozory o přestávce (v hodinách)

všechny suplované dozory o přestávce (koeficient 1/45 převádí minuty na hodiny)

OHDp - Odpadlé dozory o přestávce (v hodinách)

všechny odpadlé dozory o přestávce (koeficient 1/45 převádí minuty na hodiny)

HDoO - Obecné dozory dle rozvrhu (v hodinách)

všechny pravidelné obecné dozory v rozvrhu (koeficient 1/45 převádí minuty na hodiny)

SHDo - Suplované obecné dozory (v hodinách)

všechny suplované obecné dozory (koeficient 1/45 převádí minuty na hodiny)

OHDo - Odpadlé obecné dozory (v hodinách)

všechny odpadlé obecné dozory (koeficient 1/45 převádí minuty na hodiny)

CDoH - Celkem dozory v hodině a pohotovosti

od stálých a suplovaných dozorů v hodině a pohotovostí jsou odečteny odpadlé dozory v hodině a pohotovosti

CHDp - Celkem dozory o přestávce (převedeno na vyučovací hodiny)

od stálých a suplovaných dozorů jsou odečteny odpadlé dozory (vše násobeno koeficientem 1/45)

CHDo - Celkem obecné dozory (převedeno na vyučovací hodiny)

od stálých a suplovaných dozorů jsou odečteny odpadlé dozory (vše násobeno koeficientem 1/45)

Tlačítko Definovat nový vzorec použijeme pro zadání dalšího vzorce. Pro úpravu existujícího vzorce, který je vybrán kurzorem, použijeme volbu Editovat aktuální vzorec . Dále viz editace vzorce. Nepotřebné vzorce můžeme zrušit pomocí tlačítka Zrušit aktuální vzorec .