Editace vzorce pro učitele

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Editace vzorce pro učitele

Zapisujeme nebo upravujeme zkratku, název. Pro úpravu existující položky, která je vybrána kurzorem, použijeme volbu Parametry aktuální položky . Nepotřebné položky můžeme zrušit pomocí tlačítka Smazat aktuální položku . Pomocí tlačítka Nová položka do vzorce do vzorce vybíráme položky, které chceme do vzorce zahrnout.

Zákl  

Základní úvazek (dle rozvrhu, bez hodin jiného druhu)

SOdp  

Suplování za odpadlou hodinu (přesun přímé a nepřímé pedagogické činnosti u dlouhodobě plánovaných akcí)

SPřp

Suplování - přespočetná hodina (s příplatkem)

SDoz

Suplování - dozor (není-li vykonávána přímá pedagogická činnost)

DoÚv

Suplování - při sníženém úvazku hodiny do základního pedagogického úvazku

Spoj

Spojené hodiny

PedD

Pedagogický dozor

AbTř

Odpadlé hodiny (nepřítomna třída)

AbUč

Neodučené hodiny (nepřítomen učitel)

AbTU

Nepřítomen učitel i třída

Vyjm

Vyjmuté hodiny

Přsn

Hodiny přesunuté odjinud (standardně mimo období)

Odsn

Hodiny odsunuté jinam (standardně mimo období)

JinH

Odučené hodiny jiného druhu (např. hodiny nad základní úvazek v rozvrhu)

NeJH

Neodučené hodiny jiného druhu

PlUv

Hodin za týdenní plánovaný úvazek

DozH

Dozory v hodině a pohotovosti (dle rozvrhu)

SDoH

Suplované dozory v hodině a pohotovosti

ODoH

Odpadlé dozory v hodině a pohotovosti

DozP

Dozory o přestávce (dle rozvrhu, v minutách)

SDoP

Suplované dozory o přestávce (v minutách)

ODoP

Odpadlé dozory o přestávce (v minutách)

DozO

Obecné dozory (dle rozvrhu, v minutách)

SDoO

Suplované obecné dozory (v minutách)

ODoO

Odpadlé obecné dozory (v minutách)

ZPDo

Základní pracovní doba učitele

Položky, které mohou ve vzorci figurovat, vybereme a potvrdíme tlačítkem Ok nebo dvojím kliknutím myši.

Současně s přidáním položky do vzorce nastavíme některé parametry, podle vybrané položky se mohou lišit.

Koeficient zadáváme zpravidla 1 (pro přičtení), -1 (pro odečtení), můžeme ale zadat například 0.022 (pro převod minut na vyučovací hodiny). Dále je možno vybrat druhy absencí a dozorů (dle zadání v modulu Suplování) a u některých položek další parametry.

Platnost vzorce lze v případě potřeby omezit na vybrané třídy a předměty (např. nezapočítávat nepovinné předměty) pomocí tlačítek , .

Pro případ záporného výsledku existuje možnost pokládat výsledek za nulový.

Sestavení vzorce ukončíme tlačítkem Ok.