Tvorba sestav - Tabulky pro třídy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu > Tvorba tiskových sestav >

Tvorba sestav - Tabulky pro třídy

V hlavní nabídce vybereme Tvorba sestav a Tabulky pro třídy, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko . Zobrazí se dialogové okno, obsahující seznam tabulek pro výpis počtů hodin ve třídách.

Tlačítko použijeme pro přípravu další tabulky. Pro úpravu existující tabulky, jež je vybrána kurzorem, použijeme tlačítko (viz editace tabulky). Nepotřebné tabulky lze zrušit pomocí tlačítka .