Vzorce pro třídy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu > Tvorba tiskových sestav >

Vzorce pro třídy

V hlavní nabídce vybereme Tvorba sestav a Vzorce pro třídy nebo klikneme na tlačítko . Zobrazí se dialogové okno, obsahující seznam vzorců pro výkazy hodin ve třídách.

Standardně jsou připraveny:

Oduč - Celkem odučené hodiny

součet hodin podle rozvrhu, suplování místo jiného předmětu, hodiny připsané navíc minus odpadlé hodiny z důvodu absence třídy či učitele, neodučené hodiny předmětu (z důvodu změny předmětu) a vyjmuté hodiny, vše s ohledem na přesuny a výměny hodin (mimo zpracovávané období)

OduB - Odučeno (nezapočítány přesuny)

součet hodin podle rozvrhu, suplování místo jiného předmětu, hodiny připsané navíc minus odpadlé hodiny z důvodu absence třídy či učitele, neodučené hodiny předmětu (z důvodu změny předmětu) a vyjmuté hodiny, bez ohledu na veškeré přesuny a výměny hodin

PřJO - Přesunuté hodiny z jiného období

hodiny přesunuté odjinud (pouze z jiného období)

OdJO - Odsunuté hodiny do jiného období

výuka přesunuta jinam (pouze do jiného období)

NavH - Odučeno navíc

suplování místo jiného předmětu a hodiny připsané navíc

ÚbyH -  Úbytek hodin

odpadlé hodiny z důvodu absence třídy či učitele, neodučené hodiny předmětu (z důvodu změny předmětu) a vyjmuté hodiny

Tlačítko Definovat nový vzorec použijeme pro zadání dalšího vzorce. Pro úpravu existujícího vzorce, který je vybrán kurzorem, použijeme volbu Editovat aktuální vzorec . Dále viz editace vzorce. Nepotřebné vzorce můžeme zrušit pomocí tlačítka Zrušit aktuální vzorec .