Editace vzorce pro třídy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Editace vzorce pro třídy

Zapisujeme nebo upravujeme zkratku, název. Pro úpravu existující položky, která je vybrána kurzorem, použijeme volbu Parametry aktuální položky . Nepotřebné položky můžeme zrušit pomocí tlačítka Smazat aktuální položku . Pomocí tlačítka Nová položka do vzorce do vzorce vybíráme položky, které chceme do vzorce zahrnout.

Plán

Mělo být odučeno podle rozvrhu

Supl

Suplování (při zachování původního předmětu)

JiPř

Suplování (místo hodiny jiného předmětu)

Nav

Hodiny doplněné navíc (bez upřesnění důvodu)

AbTř

Odpadlé hodiny (nepřítomna třída)

AbUč

Odpadlé hodiny (nepřítomen učitel a odpadlo)

AbTU

Nepřítomna třída i vyučující

Vyjm

Vyjmuté hodiny (bez upřesnění důvodu)

Přsn

Hodiny přesunuté odjinud

Odsn

Hodiny odsunuté jinam

NJiP

Neodučeno (místo hodiny byl jiný předmět)

Položky, které mohou ve vzorci figurovat, vybereme a potvrdíme tlačítkem Ok nebo dvojím kliknutím myši.

Současně s přidáním položky do vzorce nastavíme některé parametry.

Koeficient zadáváme zpravidla 1 (pro přičtení), -1 (pro odečtení), můžeme ale zadat například 0.022 (pro převod minut na vyučovací hodiny). Dále je možno vybrat druhy absencí dle zadání v modulu Suplování (pro výpočty odučených hodin ve třídách je ovšem zpravidla nerozlišujeme).

Pro případ záporného výsledku existuje možnost pokládat výsledek za nulový.

Sestavení vzorce ukončíme tlačítkem Ok.