Tvorba sestav - Tabulky pro třídy - Editace tabulky pro třídy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Tvorba sestav - Tabulky pro třídy - Editace tabulky pro třídy

V dialogovém okně Definování tabulky pro třídy zapíšeme název tabulky a tlačítkem vybíráme údaje a připravené vzorce, které chceme v tabulce uvádět. Pro přehlednost tabulky můžeme přidat dvojtou oddělovací čáru mezi sloupci. Můžeme také přidat prázdný sloupec pro pozdější vyplnění  Pořadí sloupců tabulky lze měnit pomocí šipek. Omylem vybrané údaje lze zrušit pomocí tlačítka . Tvorbu sestavy ukončíme stiskem Ok.