Období pro vyhodnocení suplování

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu >

Období pro vyhodnocení suplování

Před volbou výstupní sestavy je třeba zadat období, které má být vyhodnoceno.

V hlavní nabídce zvolíme Období a Změna období nebo klikneme na tlačítko .

Vybrat lze konkrétní týden, měsíc, případně pololetí či celý školní rok.

Je možno zvolit i libovolné období.

V kalendáři školního roku je vybrané období vyznačeno (inverzně), výběr dnů provádíme kliknutím resp. tažením myši (v horní části dialogového okna musí být zvolena možnost přidávat). Analogicky lze požadované dny (při volbě ubírat) pomocí myši odznačit. Rozvinutím nabídky v pravém horním rohu přidáváme resp. ubíráme celé měsíce, pololetí, školní rok.

Je-li vybráno souvislé období, vypisuje se pod panelem tlačítek. V opačném případě je uveden pouze začátek období.