Výkazy - Přehled přespočetných hodin

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu > Výkazy suplování >

Výkazy - Přehled přespočetných hodin

V hlavní nabídce vybereme Výkazy a Přehled přespočetných hodin, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

V dialogovém okně vybereme učitele, pro které má být sestava zpracována.

Na záložce Parametry sestavy můžeme vybrat formát pro tisk jména učitele a nastavit začátek každého učitele na novou stránku.

Na záložce Poznámky můžeme zapsat text, který se vytiskne u každého učitele a na konci celé sestavy.

Sestavu si můžeme pomocí náhledu prohlédnout a  vytisknout. Můžeme nastavit parametry pro tisk sestavy.

Vedle přímého tisku sestavy je možný výstup do souboru formátu rtf. Vybereme, kam se má soubor uložit.