Výkazy - Tabulka pracovní doby

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu > Výkazy suplování >

Výkazy - Tabulka pracovní doby

V hlavní nabídce vybereme Výkazy a Tabulka pracovní doby, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .Pro zpracování této sestavy lze vybrat nejvýše období pěti týdnů.

V dialogovém okně  vybereme učitele, pro které má být sestava zpracována. Kromě počtu hodin lze vytisknout i začátek a konec pracovní doby. Pokud u učitele došlo ke snížení pracovní doby, je možno upravit pro daný den příslušný časový údaj stisknutím tlačítka , případně v menu Výkazy a Změna pracovní doby učitelů. K opravě se nabídnou jen dny, kde došlo ke snížení pracovní doby.

Na záložce Parametry sestavy můžeme vybrat formát pro tisk jména učitele, zda chceme zobrazit pracovní dobu a důvod absence učitele. Některé hodnoty si můžeme nechat barevně zvýraznit.

Na záložce Poznámky můžeme zapsat text, který se vytiskne na konci sestavy.

Sestavu si můžeme pomocí náhledu prohlédnout a  vytisknout. Můžeme nastavit parametry pro tisk sestavy.

Vedle přímého tisku sestavy je možný výstup do souboru formátu rtf. Vybereme, kam se má soubor uložit.