Změna pracovní doby učitelů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu > Výkazy suplování >

Změna pracovní doby učitelů

V hlavní nabídce vybereme Výkazy a Změna pracovní doby učitelů, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

Pokud u učitele došlo ke snížení pracovní doby, je možno upravit pro daný den příslušný časový údaj. K opravě se nabídnou jen dny, kde došlo ke snížení pracovní doby. Po výběru příslušného řádku klikneme na tlačítko a pracovní dobu upravíme.

Takto opravená hodnota se u příslušného dne zapamatuje a projeví se ve výsledné tabulce pracovní doby.