Výkazy - Tabulka pro třídy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Popis jednotlivých částí programu > Výkazy suplování >

Výkazy - Tabulka pro třídy

V hlavní nabídce vybereme Výkazy a Tabulka pro třídy, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

V dialogovém okně vybíráme některou z předem připravených sestav a třídy, pro které má být zpracována.

Na záložce Parametry sestavy můžeme změnit titulek sestavy a zda chceme tisknout vysvětlivky zkratek.

Na záložce Poznámky můžeme zapsat text, který se vytiskne na konci sestavy.

Sestavu si můžeme pomocí náhledu prohlédnout a  vytisknout. Můžeme nastavit parametry pro tisk sestavy.

Vedle přímého tisku sestavy je možný výstup do souboru formátu rtf nebo xls. Můžeme nastavit parametry souboru pro výstup.