Poradenství, servis

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Základní vlastnosti programu >

Poradenství, servis

Nahlédnutím do stránek www.bakalari.cz můžete získávat aktuální informace o vývoji projektu Bakaláři (včetně možnosti stažení aktualizovaných verzí programů). Dozvíte se zde také o různých akcích, pořádaných autory a jejich spolupracovníky (školení, semináře, ukázky nových verzí atd.).

Instalaci programu, zaškolení obsluhy, konzultace a další placené služby poskytuje rozsáhlá síť autorizovaných konzultantů na různých místech České republiky. Jedná se o zkušené uživatele Bakalářů, kteří jsou schopni řešit převážnou většinu praktických problémů i přímo na místě.

Problémy související s tímto programem můžete konzultovat s naší podporou. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte i s připomínkami a náměty.