Práce s daty

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu >

Práce s daty

 

Aktuální školní rok

Otevření třídní knihy

Podvýběry třídní knihy

Obsazení jednotlivých skupin, IVP, uvolnění z výuky, žáci v jiné třídě