Podvýběry třídní knihy, předměty OV

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Práce s daty >

Podvýběry třídní knihy, předměty OV

V hlavní nabídce zvolíme Data a Podvýběry třídní knihy, předměty OV  nebo klikneme na tlačítko .

Tzv. podvýběry třídní knihy definujeme výběrem předmětů, které mají být zahrnuty ve výstupních sestavách (v tabulkách a přehledech absence, v tisku jednotlivých stran třídní knihy), v přenosu absence do modulu Evidence apod.

Podvýběry třídní knihy lze přidávat, upravovat i rušit.

Při definici nového podvýběru zadáme název, vybereme požadované předměty a určíme typ (zda se má tisknout pro každý vybraný předmět samostatná třídní kniha nebo naopak jen jedna pro celý výběr).

Předměty vybíráme kliknutím na jejich název, můžeme vybrat všechny, určitou skupinu (dle typu předmětu), invertovat výběr.

Máme-li např. v úvazcích, rozvrhu a suplování i nepovinné předměty (resp. zájmové útvary či kroužky), budeme potřebovat minimálně výběr povinných a volitelných předmětů (v ostatních předmětech budeme absenci sice také evidovat, ale nebudeme ji chtít započítávat do celkové absence za pololetí).

Také je třeba stanovit, ke kterému podvýběru třídní knihy má být zahrnuta absence mimo vyučovací hodiny předmětů (zkratka bezP) např. v době různých akcí školy (besedy, exkurze apod.).

Na odborných školách (učilištích) je navíc třeba rozlišit absenci v teoretické výuce povinných a volitelných předmětů od absence v odborném výcviku. Pro obě tyto části definujeme odpovídající podvýběry třídní knihy.

Na záložce Předměty odborného výcviku lze nadefinovat, které předměty se mají tisknout v Deníku odborného výcviku.