Třídní kniha - Deník odborného výcviku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Třídní kniha >

Třídní kniha - Deník odborného výcviku

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Třídní kniha a Deník odborného výcviku nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Deník odborného výcviku.

V okně vybereme, zda se má tisknout deník učitele nebo třídy . Dále vybereme konkrétního učitele (třídu) a předmět (skupinu).

Dále je třeba zatržením určit co všechno má tiskový výstup obsahovat. Vedle titulní strany jde zejména o výpis seznamu žáků včetně jejich absencí a přehled témat v seznamu uskutečněných hodin výcviku.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme.