Třídní kniha - jednoho předmětu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Třídní kniha >

Třídní kniha - jednoho předmětu

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Třídní kniha a Jednoho předmětu nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Třídní kniha - jeden předmět.

Tento výstup je vhodný např. pro nepovinné předměty, zájmové útvary a kroužky (které nebývají zahrnuty v "základní" třídní knize povinných a povinně volitelných předmětů), případně volitelné předměty (pokud je na škole zvykem vést je mimo třídní knihu povinných předmětů).

V těchto předmětech může být efektivní plnohodnotné nasazení elektronické třídní knihy i v případě, že ostatní výuka je evidována klasicky "na papíře".

V dané třídě je třeba zvolit předmět (včetně vyučovací skupiny) a období. Dále je třeba zatržením určit co všechno má tiskový výstup obsahovat. Vedle titulní strany jde zejména o výpis seznamu žáků včetně jejich absencí a přehled témat v seznamu uskutečněných hodin.

Při vedení týdenního zápisu probraného učiva (1. stupeň ZŠ) můžeme tisknout probraná témata za daný týden.

Při suplované hodině se u učitele vypíše místo zkratky celé příjmení.

V případě dělené výuky můžeme vytisknout více skupin daného předmětu a třídy (např. Český jazyk je vyučován v celé třídě a jedna z hodin je dělená na dvě skupiny). Pak můžeme zvolit i tisk názvu skupiny.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme.