Třídní kniha - 1. stupeň ZŠ

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Třídní kniha >

Třídní kniha - 1. stupeň ZŠ

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Třídní kniha a 1. stupeň ZŠ nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Třídní kniha - 1. stupeň ZŠ.

Výstup slouží pro tisk jednotlivých stran třídní knihy 1.stupně ZŠ po týdnech.

Zvolíme třídu (pro třídního učitele je předvolena) a podvýběr upřesňující předměty, které mají ve výstupní sestavě figurovat (např. jen bez zájmových útvarů).

Zvolíme položky, které se mají tisknout. Zda uvádět důvody absence, jestli tisknout i pozdní příchody a dřívější odchody, poznámky apod.

Nastavíme počáteční a koncový týden, případně upřesníme rozsah hodin.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme.