Třídní kniha - dvoustránková verze

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Třídní kniha >

Třídní kniha - dvoustránková verze

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Třídní kniha a Dvoustránková verze nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Třídní kniha - dvoustránková verze.

Výstup slouží pro tisk jednotlivých stran třídní knihy po týdnech. Dvoustránková verze tisku je podrobnější, obsahuje zvlášť přehled výuky, zvlášť podrobné údaje o absenci žáků (včetně důvodu absence) a poznámky ke dni či týdnu.

Zvolíme třídu (pro třídního učitele je předvolena) a podvýběr upřesňující předměty, které mají ve výstupní sestavě figurovat.

Zvolíme položky, které se mají tisknout.  Zda u vyučovací hodiny uvést i poznámku, případné příznaky, zkratku učitele, zda tisknout i pozdní příchody a dřívější odchody, jestli uvádět i důvody absence apod.

Nastavíme počáteční a koncový týden, případně upřesníme rozsah hodin, minimální počet řádků pro jeden den, způsob zobrazení skupin.

Zobrazení skupin pod sebe umožňuje (na rozdíl od papírové podoby třídní knihy) podrobný výpis témat i v hodinách, kde se výuka dělí do mnoha vyučovacích skupin (např. volitelné předměty pro celý ročník apod.).

Minimální počet řádků je vhodné nastavit v případě, kdy dochází k disproporcím ve dnech (jeden den má třída jen několik málo hodin v celé třídě, jiný den více hodin výuky dělené na skupiny).

Při suplované hodině se u učitele vypíše místo zkratky celé příjmení.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme.