Příznaky hodin

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Konfigurace >

Příznaky hodin

Příznaky se používají k označení hodin, které vyžadují zvláštní evidenci (doplňující údaje v tiskových výstupech, uvedení ve zvláštních tiskových sestavách apod.).

Příkladem mohou být hodiny financované z prostředků EU (jejichž odučení je nutné zvlášť vykazovat).

Druhy příznaků pro různé účely definujeme v nabídce Konfigurace a Příznaky hodin nebo po kliknutí na tlačítko .

(Vlastní přidělení příznaků ke konkrétní vyučovací hodině pak probíhá v okamžiku zápisu hodiny.)

Nový příznak zadáme pomocí tlačítka nový příznak hodiny.

Úpravu vybraného příznaku vyvoláme tlačítkem editace příznaku hodiny nebo po dvojkliku myší.

Zadává se zkratka příznaku (např. EU), úplný název (např. hodina financovaná EU) a případně poznámka, která se bude vztahovat ke všem hodinám s daným příznakem. Další poznámku ke konkrétní hodině (např. příprava materiálu pro danou hodinu) lze zadat v okamžiku zápisu hodiny.

Nepotřebný druh příznaku odstraníme tlačítkem smazat příznak hodiny.

Pro rychlejší výběr z důvodů absence je vhodné upravit pořadí, aby častěji používané hodnoty byly první na řadě. Kurzorem označený důvod lze posunout nahoru či dolů pomocí šipek pro změnu pořadí.