Důvody absence žáků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Konfigurace >

Důvody absence žáků

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Důvody absence žáků  nebo klikneme na tlačítko .

Zatržením parametrů lze nastavit, zda se mají evidovat důvody absence žáků (nemoc, u lékaře, rodinné atd.), případně poznámky k upřesnění absence (viróza apod.). Nastavení platí pro celou školu, v jednotlivých třídách lze upravit.

Ve spodní části definujeme hodnoty, z nichž budeme vybírat důvody absence žáků, které chceme při omlouvání rozlišovat.

Další důvod do číselníku doplníme po stisku tlačítka nový důvod absence. Zadáme zkratku, název a označíme typy absence, k nimž se má důvod vztahovat. Např. důvod absence "u lékaře" se může vztahovat nejen k omluvené absenci v celé hodině, ale i k pozdnímu příchodu nebo dřívějšímu odchodu.

Kurzorem označený důvod lze editovat po stisku tlačítka editace důvodu absence nebo po dvojím kliknutím myši, případně zrušit stiskem tlačítka smazat důvod absence.

 

Pro rychlejší výběr z důvodů absence je vhodné upravit pořadí, aby častěji používané hodnoty (např. nemoc) byly první na řadě. Kurzorem označený důvod lze posunout nahoru či dolů pomocí šipek pro změnu pořadí.