Týdny třídní knihy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Konfigurace >

Týdny třídní knihy

Týdny v třídní knize jsou standardně číslovány od 1. týdne výuky v září, včetně vánočních a jarních prázdnin (dle kalendáře modulu Suplování).

Je ovšem možné vynechat týdny bez výuky v době vánočních či jarních prázdnin (odtržením na začátku řádku) a změnit způsob číslování, ať už posunutím čísel při vynechání celých týdnů, nebo třeba i úplným přečíslováním, které bude korespondovat s kalendářními týdny.

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Týdny třídní knihy.

Po nastavení kurzoru na řádek týdne zadáme ve spodní části jeho číslo.

Pomocí tlačítka Přečíslovat další týdny pak přiřadíme následujícím týdnům hodnoty rostoucí po jedné.

U každého týdne se standardně zobrazuje pondělí až pátek. Pokud je třeba zobrazit i soboty nebo neděle (např. pro dálkové studium), pomocí šipek posuneme poslední den u požadovaných týdnů dle potřeby.