Třídní kniha - jednostránková verze

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Třídní kniha >

Třídní kniha - jednostránková verze

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Třídní kniha a Jednostránková verze nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Třídní kniha - jednostránková verze.

Výstup slouží pro zjednodušený tisk třídní knihy po týdnech. Jednostránková verze tisku obsahuje přehled výuky a údaje o absenci žáků ve zhuštěnější podobě (na jedné straně). Netisknou se např. podrobněji důvody absence (jako ve dvoustránkové verzi).

Zvolíme třídu (pro třídního učitele je předvolena) a podvýběr upřesňující předměty, které mají ve výstupní sestavě figurovat.

Zvolíme položky, které se mají tisknout. Zda u vyučovací hodiny uvést i poznámku, případné příznaky, zkratku učitele, zda tisknout i pozdní příchody a dřívější odchody, jestli uvádět zkratku důvodu absence apod.

Nastavíme počáteční a koncový týden, případně upřesníme další parametry - titulek  pro jednotlivé sloupce, rozsah hodin, minimální počet řádků pro jeden den a způsob zobrazení skupin. Zobrazení skupin pod sebe umožňuje (na rozdíl od papírové podoby třídní knihy) podrobný výpis témat i v hodinách, kde se výuka dělí do mnoha vyučovacích skupin (např. volitelné předměty v celém ročníku apod.).

Minimální počet řádků je vhodné nastavit v případě, kdy dochází k disproporcím ve dnech (jeden den má třída jen několik málo hodin v celé třídě, jiný den více hodin výuky dělené na skupiny).

Při suplované hodině se u učitele vypíše místo zkratky celé příjmení.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme.