Třídní kniha - titulní stránky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Třídní kniha >

Třídní kniha - titulní stránky

Pro tisk titulní stránky třídní knihy vybrané třídy zvolíme v hlavní nabídce Tisky, Třídní kniha a Titulní stránky nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Třídní kniha - titulní stránky.

Pro správný výpočet zameškaných hodin je třeba nastavit podvýběr upřesňující předměty, které mají být do absence započteny (např.  nás zpravidla nezajímá absence v nepovinných předmětech).

První stránka obsahuje informaci o třídě, třídním učiteli atd.

Druhá stránka obsahuje seznam předmětů třídy s vyučujícími.

Třetí strana obsahuje formulář pro ruční zápis hospitací a inspekcí ve třídě (případně tisk hospitací zadaných zde v programu)

Čtvrtá strana vypisuje přehled s poučeními o bezpečnosti.

Další dvě stránky obsahuji tabulky se součty absencí žáků po týdnech za první a druhé pololetí.

Pro tyto strany lze stanovit pořadí žáků, které je důležité pro konzistentnost tiskových výstupů v průběhu školního roku a pro snadnější porovnávání údajů o absenci s třídní knihou v papírové podobě. V třídní knize bývají žáci zpravidla abecedně dle stavu na začátku roku, v průběhu roku však mohou do třídy přibýt noví žáci, kteří se dopisují na konec seznamu. Nelze tedy většinou použít pořadí dle čísla výkazu ani abecední, spíše řazení dle data nástupu a abecední, tedy nejprve abecedně všichni, kteří jsou ve třídě od 1. září, dále postupně nově příchozí), případně vlastní definované pořadí.

Uvedené stránky vycházejí z tištěné podoby (pro ruční vedení třídní knihy). Společně s výpisy stránek po týdnech slouží k převedení elektronicky vedené třídní knihy do tištěné podoby (např. pro účely archivace).

Titulní stránky neobsahují stranu s rozvrhem třídy, která v tištěné podobě třídní knihy zobrazuje časové rozvržení výuky. V elektronické podobě je přehled o výuce žáků podstatně dokonalejší, neboť rozlišuje rozvrhy jednotlivých žáků dle příslušnosti k vyučovacím skupinám a zohledňuje změny způsobené suplováním.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme. Sestavu také můžeme uložit do RTF souboru, v parametrech zvolíme cestu k souboru.