Hospitace a inspekce v hodinách

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Zápis do třídní knihy >

Hospitace a inspekce v hodinách

V hlavní nabídce zvolíme Zápis do třídní knihy a Hospitace v hodinách nebo klikneme na tlačítko Hospitace v hodinách nebo v dialogu zápis hodiny klikneme na tlačítko Hospitace.

Nový záznam o hospitaci v hodině lze vložit po stisku tlačítka přidat hospitaci, dříve vytvořený záznam o hospitaci můžeme upravit po stisku tlačítka opravit hospitaci, nepatřičný zápis lze odstraníme tlačítkem smazat hospitaci.

Záznam o hospitaci musí obsahovat datum, hodinu a vyučujícího, program automaticky doplní další údaje o výuce (dle Rozvrhu resp. Suplování), tedy předmět, třídu a vyučovací skupinu.

Dále je třeba uvést, kdo hospitaci provedl - lze použít výběr z nabídky, jinak je třeba zapsat příjmení a jméno.

Do poznámky je pak možno napsat stručné hodnocení průběhu hospitace.

Správce systému si může zobrazit hospitace celé školy, konkrétní třídy, konkrétního vyučujícího nebo hospitace provedené konkrétní osobou.

Stiskem tlačítka můžeme vytisknou sestavu hospitace nebo ji uložit do RTF souboru (v parametrech zvolíme cestu k souboru).